Hoppa till innehåll

Förrådsflytt

Samtliga boende ombedes att påbörja flytt från vindsförråden till de nya garageförråden. Sista datum för flytten är 31/7 2024. Efter 31/7 kommer föreningen att debitera 200 kr/m2/mån för vindsförråden.

I samband med vårens städdag kommer vi att ha en container på plats för att underlätta rensning av förråd. Information om datum för städdagen kommer längre fram!